Mist
Mist

Architects: Evgeniy Bulatnikov
Project Year: 2018
Project Area: 191 sq.m

1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
9.jpg
14.jpg
plan.jpg
Mist
1.jpg
3.jpg
5.jpg
7.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
15.jpg
9.jpg
14.jpg
plan.jpg
Mist

Architects: Evgeniy Bulatnikov
Project Year: 2018
Project Area: 191 sq.m

show thumbnails